Trenering av lønnsoppgjøret i NSB og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF Logo

Det ble 13. juni gjennomført såkalte fase 3 forhandlinger i lønnsoppgjøret i NSB og CargoNet. Disse forhandlingene føres formelt mellom LO Stat og Spekter på vegne Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF). Men det er det enkelte forbund som deltar i forhandlingene. Forhandlingene førte ikke fram til noen enighet.

Pensjonsspørsmålet skaper forviklinger

NLF har i årets oppgjør akseptert å forhandle med NSB og CargoNet om en eventuell ny pensjonsordning. NLF har vært tydelig på at det er under forutsetning av blant annet følgende:

 • Ny pensjonsordning ivaretar medlemmenes framtidige pensjon i forhold til dagens SPK
 • Pensjonsgrunnlag beregnes av all lønn (unntatt overtid for merarbeid)
 • Alle sikres rettigheter i en privat AFP
 • Det sikres en uførepensjon og barnepensjon på dagens nivå
 • En utvidet gruppelivsforsikring
 • Individuelle overgangsordninger som ivaretar de som ville tape på en eventuell ny ordning
 • En utvidet kompensasjon ved helsemessig tap av sikkerhetstjenesten

NSB har under forhandlingene ikke vært villig til å gi et tilbud som ivaretar NLFs medlemmer ved en overgang til ny pensjonsordning.

 

Spekter krevde utsettelse

Arbeidsgiverforeninga Spekter krevde på vegne av NSB og CargoNet forhandlingene utsatt til etter sommerferien. Det etter at de sjøl ikke har vist noen forhandlingsvilje for å komme fram til et helhetlig resultat. Det var fra forbundets side i praksis ikke mulig å kreve et brudd på et krav om utsettelse, uten at det først ble ført reelle forhandlinger. Frist for endelig avsluttende forhandlinger er derfor satt til 30. august. Blir det da ikke oppnådd enighet går oppgjøret til mekling og eventuelt konflikt.

 

NLF beklager

NLF beklager at det ikke var mulig å nå fram til en enighet i viktige spørsmål som:

 • Sikre fortsatt tariffestet pensjon
 • Regulere framtidig bruk av delte dagsverk
 • At lokomotivførere ansettes i 100% stillinger
 • Sikre en framtidig lokomotivførerkompetanse
 • Tekniske kontroller ved uttak og innsett av lokomotiver og togsett gjennomføres av lokomotivførere

I en tid med økt konkurranse, privatisering og flere nye jernbaneselskaper kan NLF ikke se pensjonsspørsmålet isolert sett, og kan ikke akseptere en løsning hvor våre krav ikke er ivaretatt. Forbundet er bekymret for at en utsettelse ytterligere vil vanskeligjøre en løsning.

 

Politiske virkemidler

Det er også sådd tvil om det er politisk vilje til å gi NSB-konsernet økonomisk ryggrad til å kunne finansiere en ny pensjonsordning.  På den bakgrunn vil Spekter og LO Stat sende et felles brev til regjeringa der partene ber regjeringa avklare de finansielle rammebetingelsene som er knyttet til pensjonsordningene i NSB-konsernet.

2016.06.13 - NLF - Oppslag nr. 14-16 - Trenering av lønnsoppgjøret i NSB og CN.pdf