Brudd i lønnsoppgjøret i Flytoget

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoNLF og Flytoget kom ikke til enighet i fase 3 forhandlingene. Uenigheten dreier om pensjon og lokførerkompetanse.

Flytoget ønsker en ny pensjonsordning, men har ikke kommet med et tilfredsstillende tilbud  og har ikke vist forhandlingsvilje på pensjon.

NLF krever å tariffeste nasjonal standard for lokføreropplæring, noe Flytoget ikke har villet imøtekomme.

Oppgjøret går nå til mekling. Dato for meklingen er ikke fastsatt og NLF kommer tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt.

NLF beklager at Flytoget ikke har vist forhandlingsvilje, og nå fører oppgjøret mot konflikt og streik.

2016.06.01 - NLF - Oppslag nr. 12-16- Brudd i Flytoget.pdf