Enighet i lønnsoppgjøret 2018 mellom Flytoget AS og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Flytoget AS og NLF i tariffoppgjøret 2018 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

 • Lokomotivfører gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.343,- pr. måned. Tillegget økes ytterligere med kr 59,- pr. måned fra 1/1-19
 • Lokomotivfører under grunnopplæring gis et tillegg til grunnlønn på kr 887,- pr. måned
 • Operative ledere gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.451,- pr. måned
 • Flytoget forplikter seg til å følge Nasjonal standard for utdanning av lokomotivførere, og Nasjonal standard tariffestes i overenskomsten
 • Ordningen med Loss of license utvides til 67 år, og økes til 12G på høyeste nivå
 • Ny pensjonsordning tariffestes og er innarbeidet i overenskomsten
 • For ledere med gyldig sertifisering som lokomotivfører, er det laget en særavtale om rett til tilbakeføring som lokomotivfører ved overtallighet på grunn av innskrenkninger/omorganiseringer
 • Ved oppståtte driftsituasjoner som kan medføre innstilling av tog, kan opphold mellom dagsverk reduseres ned til 8 timer, forutsatt at Flytoget stiller med godkjent overnattingsrom og at den enkelte lokomotivfører samtykker (frivillighet)
 • Ved enighet mellom lokale tillitsvalgte og Flytoget, kan det settes opp dagsverk på inntil 12,5 timer
 • For R19 lages det en frivillig prøveordning med kortere varslingsfrist enn 14 dager (varslingsfristen blir kl.13 dagen før tjeneste). Det lages ren rammeturnus som det blir frivillig å søke på. Hvis ingen søker blir turnusen stående tom, eller evt. med tomme linjer. Kompensasjonen for ordningen er kr 2.750,- pr. måned
 • For R19 lages det en prøveordning i to turnuser (natt-turnusen + en til) med 3 netter på rad den ene arbeidshelgen. Etter siste nattjeneste skal det være en hviletid på minimum 54 timer. Det forutsettes tjeneste som starter i tidsrommet 21.30 – 23.59, og avsluttes senest kl. 07.30. Prøveordningen skal evalueres innen hovedtariffoppgjøret 2020
 • For 2019 lages det en prøveordning for tiltredelse og avslutning av hovedferien. Ordningen går i korte trekk ut på:
  • Hovedferie som gis samlet med 3 uker eller mer skal tiltres senest kl.17 dagen før og minst vare til kl. 06 dagen etter ferie
  • Tjeneste etter kl. 17 dagen før og før kl. 06 dagen etter ferie er fritid, og skal ikke omdisponeres uten enighet med den enkelte. Det er med andre ord frivillig å jobbe i disse tidsrommene, og evt. jobbing godtgjøres som overtid
  • For hovedferie som gis samlet med mindre enn 3 uker gjelder reglene om avslutning før/oppstart etter fridag. Natt til første feriedag samt natt ut fra siste feriedag omdisponeres ikke, men gis fri

Resultatet av lønnsoppgjøret skal ut til uravstemning. I den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Flytoget om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2018.05.15 - NLF - Oppslag nr. 18-2018 - Enighet i lønnsoppgjøret i Flytoget.pdf