Ingen løsning i CargoNet og Green Cargo

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Forhandlingene mellom CargoNet og NLF og mellom Green Cargo Togdrift og NLF har i årets lønnsoppgjør så langt ikke ført fram.  Begge selskapene krever dramatiske endringer som går ut på å svekke opparbeidede rettigheter og beskyttelse av lokomotivpersonalets fritid. Begge selskapene hevder at det er nødvendige tiltak for godstogbransjen og for at en vil være villig til å forhandle om lønn.

NLF beklager en slik holdning og har vært villig til å se på konkrete løsninger som tar hensyn til den situasjon som gods på bane er i. Men NLF kan ikke akseptere svekkelse av opparbeidede rettigheter i tariffavtalene og lønnsnedgang. Det er ikke de ansattes tariffavtaler som er årsaken til at gods på bane taper i konkurransen med veitrafikken. 

Forhandlingene går derfor til fase 3 (løftes opp til hovedorganisasjonene LO Stat og Spekter). Hvis disse forhandlingene ikke fører frem, går oppgjøret til mekling og eventuelt streik. Dato for fase 3 er enda ikke fastsatt og forbundet vil fortløpende komme med informasjon.

Forhandlingene i CargoNet og Green Cargo føres separat da bedriftene er i hvert sitt område i Spekter-sektoren.

2018.05.16 - NLF - Oppslag nr. 19.2018 - Ingen løsning i CargoNet og Green Cargo.pdf