Støtteerklæring til NRK-journalister i streik

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund  støtter streiken til NRK-journalistene i Norsk Journalistlag.

NLF støtter journalistenes krav om kompetanseutvikling. Riktig kompetanse er viktig både for journalistene og NRK, men ikke minst for samfunnet forøvrig som er avhengig av dyktige fagfolk i media. Ikke minst i statskanalen som er en svært viktig premissleverandør for folkeopplysning og kunnskapsdannelse for det norske folk.

NLF støtter krav om å redusere lønnsgapet mellom NRK-journalistene og andre mediehus. Dette er viktig for NRKs muligheter til å beholde dyktige fagfolk.

NLF støtter krav om likebehandling av tilkallingsvikarer og andre medarbeidere. I et arbeidsliv hvor stadig flere har en løsere tilknytning til arbeidsgiver er det svært viktig at tilkallingsvikarer har samme vilkår og rettigheter som fast ansatte. Alternativet vil være undergraving av tariffavtalene. Dette er ikke bare en kamp i NRK, men for hele fagbevegelsen.

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter helhjertet opp om streiken og ønsker NRK-journalistene lykke til i videre kamp for sine rettigheter.