Personalbilletten og skatt

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som kjent har det kommet nye skatteregler på det som defineres som goder eller naturalytelser fra arbeidsgiver. Personalbilletten kan defineres som en slik gode. Men regelverket er enda ikke avklart hvordan dette vil slå ut for den enkelte og i den enkelte virksomhet.

I de aller fleste virksomhetene bruker våre medlemmer personalbilletten i tjenesten ved passreise, reise til og fra kurs, reise til og fra oppdrag for arbeidsgiver også videre. Billetter ved slike reiser er ikke underlagt beskatning. NLF kan ikke akseptere at den enkelte skal betale skatt av en billett som brukes ved reiser pålagt av arbeidsgiver.

NLF vil arbeide for at det fortsatt skal være en personalbillett og er i dag i god dialog med NSB (inkludert CargoNet og NSB Gjøvikbanen) for å finne fornuftige løsninger. Vi vil også følge opp dette i de andre virksomheter som har personalbillett. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon.

2019.01.24 - NLF - Oppslag nr. 02-2019 - Personalbillett og skatt.pdf