Enighet i lønnsoppgjøret 2019 mellom Flytoget AS og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Flytoget AS og NLF i tariffoppgjøret 2019 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.550, – pr. måned.
  • Lokomotivfører under grunnopplæring gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.021, – pr. måned
  • Operative ledere gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.671, – pr. måned
  • Det er enighet mellom partene at det gjøres en gjennomgang av beregningsgrunnlaget før hovedoppgjøret 2020
  • Endring i overenskomstens punkt 12 og (punkt 11i overenskomst for operative ledere) Endringer i egenandel for personalbilletten er gjenstand for forhandlinger
  • Protokolltilførsel fra NLF: NLF forutsetter at flytoget sørger for at de ansatte ikke blir skadelidende som følger av nye skatteregler for personalbilletten.
  • Etterbetalingen gjøres så snart det er enighet i alle virksomheter i område 9

2019.04.11 - NLF - Oppslag nr. 06-2019 - Enighet i lønnsoppgjøret i Flytoget.pdf