Fortsatt permitteringer i Vy Vest

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vy mener det fortsatt er grunnlag for permitteringer i Vy Vest, på stasjoneringsstedene Bergen, Voss og Ål. Samtidig som en reduserer permitteringsgraden til 10 prosent fra 1. mai.

Drøftinger om permitteringer

NLF har hatt flere møter med Vy hvor behovet for permitteringer er blitt drøftet mellom partene. Fra protokollen fra møtet mellom Vy og NLF mandag 4. mai heter det blant annet:

Etter konstruktiv dialog med NLF, vurderinger av situasjonen i Vy og innspill fra NLF vil Vy med bakgrunn i dette redusere permitteringsnivået. NLF mener det bør reduseres fra 15% til 5%, men Vy reduserer til 10% for lokomotivførere i Vest med virkning fra 1. mai.

Partene er omforent om at det i forbindelse med permitteringene ikke er grunnlag for fridagsjobbing/merarbeid, men normal fleksibilitet må påregnes.

Videre heter i protokollen:

Vy Vest vil fortsatt vurdere situasjonen fortløpende. NLFs forening i Vest involveres dersom det viser seg at behovet endrer seg. Vy vil i så fall gjøre nye vurderinger i dialog med NLF.

Varsling av tjenesten

På bakgrunn av drøftingene for å få redusert permitteringsgraden har partene blitt enig om følgende om varsling av endret tjeneste for siste halvdel i mai:

 Med bakgrunn i drøftinger angående den spesielle situasjonen i Vy tog Vest på grunn av koronapandemien dispenserer partene fra overenskomstens del B punkt 5.14.3 i forbindelse med varslingen som sendes til ansatte i Vest for siste del av mai. Denne varslingen utløser dermed ikke kompensasjon for endret tjeneste etter 5.14.3 dersom den varsles senest 5. mai.

Fortsatt solidarisk ordning

Vy og NLF har reforhandlet avtalen om en solidarisk ordning ved permitteringer, og er fortsatt enige om at permitteringer skal gjøres på en solidarisk måte hvor belastningen fordeles mest mulig.

For spørsmål ta kontakt med:

Øystein Dypedal, epost: lokmann.bergen@gmail.com, telefon: 99245567
Rolf Ringdal, epost: ringdal@lokmann.no, telefon: 91679998

2020.05.05 - NLF - Oppslag nr. 23-2020 - Fortsatt permitteringer i Vy Vest.pdf