Behandlinga av EUs fjerde jernbanepakke stoppes

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har besluttet å støtte SVs forslag om at Høyesterett må avgjøre hvor mye suverenitet innføring av EUs fjerde jernbanepakke vil overføre fra norske myndigheter til EU. Resten av opposisjonspartiene har også sluttet seg til forslaget og dermed er det flertall for forslaget.

Det betyr at behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke i Stortinget stoppes inntil Høyesterett har avgjort saken.

2020.10.21 - NLF - Oppslag nr. 43-2020 - Behandlinga av EUs fjerde jernbanepakke stoppes.pdf