Situasjonen i Green Cargo Togdrift

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter krevende drøftemøter mellom Green Cargo Togdrift og NLF 3. og 5. november har partene blitt enige om følgende:

Brudd på overenskomsten om utbetaling av lønn

Green Cargo Togdrift har ikke hatt oversikt over rett lønnsgrunnlag fra april 2020 (det utelukkes heller ikke feil også fra før april 2020) og fram til november 2020.

Ansvaret for manglende lønnsgrunnlag og bruddene på overenskomstens pkt. 8.2 om utbetaling av lønn ligger hos Green Cargo Togdrift. NLF har varslet at det er manglende tillit til Green Cargo Togdrifts evne og vilje til å rette opp feilene og understreker behovet for tiltak som vil gjenskape tillitt.

Green Cargo Togdrift la på møtet 5. november 2020 fram en plan om å rette opp feilene. Planen går ut på:

  • Alle lokomotivførere innkalles for å gå gjennom og rette opp lønnsgrunnlaget 
  • Ved gjennomgangen skal en signere oppgjørsskjemaet (eller sende e-post) om at en er overens.
  • Planen kommer til å følges opp daglig og med tillitsvalgte minst 2 ganger i uka
  • Om en ikke kommer overens vil Green Cargo Togdrift bruke støtte fra HR-Huset og tillitsvalgte ved behov.
  • Planen og gjennomgangen skal væra klar senest 11. desember 2020 og korrigert lønn skal utbetales senest 18. desember.

Partene er enige om betydningen av at alle stiller opp for at fristene følges.

Green Cargo Togdrift må dokumentere at de videre har korrekt lønnsgrunnlag for at utbetaling av lønn etter overenskomstens pkt. 8.2.

Manglende dokumentasjon om innbetaling av pensjon

Partene er enige om at det har vært feil innrapportering av pensjon siden 2016. Det gjøres en gjennomgang hvor NLF deltar og det vises til en protokoll fra september 2019 om korrigering av pensjon og justering av avkastingen.

Organisering av arbeidstiden og tjenesteplanlegging

Green Cargo Togdrift og NLF er enige om at det har vært utfordringer innen tjenesteplanleggingen i forhold til overenskomsten og arbeidsmiljøloven. Green Cargo Togdrift vil omorganisere tjenesteplanleggingen.

Partene er enige om at overenskomsten og Arbeidsmiljøloven skal legges til grunn ved tjenesteplanlegging. Det samme gjeller når samme arbeidstaker brukes til både tjenesteplanlegging og lokomotivførertjeneste.

Etterlevelse av inngått protokoll

NLF forutsetter at innholdet og intensjonen i inngått protokoll etterleves, men varsler samtidig at NLF vil melde inn en tvistesak til partenes hovedorganisasjoner hvis punktene i protokollen ikke etterleves.

For informasjon, ta kontakt med:

Engle V. I. Steen, hovedtillitsvalgt: 95 96 66 96
Bjørn Kozak, hovedverneombud: 90 06 34 83
Rolf Ringdal, forbundsleder NLF:  91 67 99 98

2020.11.09 - NLF - Oppslag nr. 46-2020. - Situasjonen i Green Cargo Togdrift.pdf