Tariffavtale på plass i Vy Tog AS

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som følge av at Vy Tog AS tar over trafikken av trafikkpakke 3, Vest, fra 13. desember 2020 vil NLFs medlemmer stasjonert i Bergen, Voss, Ål og et visst antall lokomotivførere i Oslo bli ansatt i Vy Tog AS. I tillegg overføres DROPS fra Vygruppen til Vy Tog AS fra samme dato.

NLF er blitt enig med Vy Tog AS og Vygruppen om følgende:

  • Fram til 1. april 2022 skal pensjonsordning og overenskomst med tilhørende protokoller og særavtaler i Vygruppen AS gjelde for Vy Tog AS
  • Protokoller og særavtaler som inngås mellom Vygruppen og NLF fram til 01.04.22 kan avtales også å gjelde for Vy Tog AS.
  • Partene er enige om at forholdene skal legges til rette for mobilitet for personalet mellom Vygruppen AS og Vy Tog AS
  • Konsernansiennitet og stillingsansiennitet endres ikke ved overgang mellom selskapene
  • Ledige stillinger i Vygruppen AS og Vy Tog AS skal besettes gjensidig over selskapsgrensene etter gjeldende avtaler og praksis i Vygruppen AS.

Vygruppen AS og Vy Tog AS vil ved overgangen være medlem i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Videre overenskomst og avtaler i Vy Tog AS etter 1. april 2022 vil være tema i hovedtariffoppgjøret 2022.

For spørsmål:

Line Steinseth, steinseth@lokmann.no, tlf. 95 03 78 48
Rolf Ringdal, ringdal@lokmann.no, tlf. 91 67 99 98

2020.11.13 - NLF - Oppslag nr. 47-2020 - Tariffavtale på plass i Vy Tog AS .pdf