Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom Bane NOR og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Bane NOR og NLF i tariffoppgjøret 2022 med virkning fra 1. april.

Resultatet av oppgjøret er:

  • For andre medlemmer av NLF gis personlige tillegg etter tabell som er vedlegg til protokollen
  • Til protokollen: Dersom Brann- og redningstoget / Berging og beredskap virksomhetsoverdras fra Vy til Bane NOR, skal partene forhandle om en særavtale.  Inntil videre prolongeres protokoll av 06.10.21 om godtgjørelse for tjeneste på brann- og redningstoget, dog ikke ut over 31.12.22.  I prosessen med virksomhetsoverdragelse vil ansattes pensjonsrettigheter bli ivaretatt.
  • Bane NOR vil i løpet av kalenderåret 2022 foreta støymålinger på diesellokomotivene for å sikre at støyforskriftene overholdes.

Protokolltilførsel fra NLF:

Bane NOR oppfordres til å rette en henvendelse til Finansdepartementet om at verdien av personalbilletten skal inngå i pensjonsgrunnlaget og feriepengegrunnlaget.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Bane NOR om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022.05.13 - NLF - Oppslag nr. 09-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i Bane NOR 2022.pdf