Enighet i lønnsoppgjøret mellom Flytoget og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2022

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr 1900- pr måned (22 800,- pr år)
  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere under opplæring økes med kr 1249,- pr måned (14 988,- pr år)
  • Grunnlønnssatsen for operativ leder økes med kr 2 043,- pr måned (24 516,- pr år)
  • Alle tillegg er inklusive det sentralt avtalte tillegget i A-delen.
  • Etterbetaling gjøres senest på ordinær lønnsutbetaling i juli 2022, såfremt oppgjøret er formelt godkjent i område 7.

Protokolltilførsel NLF

Flytoget oppfordres til å rette en henvendelse til Finansdepartementet om at verdien av personalbilletten skal inngå i pensjonsgrunnlag og feriepengegrunnlag.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Flytoget om lønnsoppgjøret. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.