Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom Go-Ahead Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2022

 •  Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr 1720,- pr. mnd.
 • Grunnlønn for lokomotivfører under grunnopplæring økes med kr 1233,- pr. mnd.
 • Grunnlønn for operative ledere økes med kr 1810,- pr. mnd.
 • Øvrige medlemmer av NLF gis et lønnstillegg på 3,73 %
 • Lokaltogtillegget økes til 108,-
 • Go-Ahead vil kartlegge muligheten for å knytte dagens ordning for kompensasjon ved tap av helsegodkjenning opp til en forsikringsordning med like vilkår som dagens særavtale. Saken vil være gjenstand for forhandling i tariffoppgjøret i 2023.
 • Med bakgrunn i endringene i offentlig tjenestepensjon er det avtalt å finne en løsning for 63-kullet og yngre i lukket pensjonsordning innenfor avsatte midler i NSB (Vy) jfr. protokoll 28.11.2017.
 • Pkt. 6.1 – Enkeltstående feriedager
  Tekstendring i kulepunkt. 2:
  Søknader om avvikling av slike feriedager må sendes leder så tidlig som mulig og minst tre uker før de skal tas og senest innen 01.12 (5 dager) og 01.06 (5 dager) i ferieåret.
  Svar på disse søknadene gis innen 15 dager. Er det ikke kommet inn søknader før 01.06 og 01.12 vil feriedagene bli plassert.
 • De økonomiske justeringene inkluderer tilleggene gitt i A-delsforhandlingene.
 • Protokolltilførsel fra NLF:
  Go-Ahead Norge AS oppfordres til å rette en henvendelse til Finansdepartementet om at verdien av personalbilletten skal inngå i pensjonsgrunnlaget og feriepengegrunnlaget.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Go-Ahead Norge om lønnsoppgjøret. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022.05.23 - NLF - Oppslag nr. 12-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i Go-Ahead.pdf