Etterbetaling av pensjonsinnskudd og avkastning i Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det ble i 2023 avdekket at Bane NOR siden 2019 hadde betalt inn et lavere pensjonsinnskudd enn det som er avtalt mellom partene. NLF og Bane NOR har etter dette avklart hvilket pensjonsgrunnlag som gjelder i henhold til overenskomsten, slik at det heretter innberettes og innbetales korrekt pensjonsinnskudd.

Korrigering og etterbetaling av manglende pensjonsinnskudd ble foretatt allerede i juni 2023, og det vil innen kort tid også bli etterbetalt det som mangler i avkastning på denne etterbetalingen. 

NLF foretar for tiden en gjennomgang av beregningen på utvalgte eksempelpersoner.