Enighet i lønnsoppgjøret mellom Bane NOR og NLF (foreløpig informasjon)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF og Bane NOR ble enige i lønnsoppgjøret 2024 innen fristen 3. mai. Samtidig har forhandlingene med andre forbund dratt ut i tid og det er satt en sperrefrist for å informere om resultatet til 27. mai kl. 12.00. NLF vil komme med informasjon så fort denne sperrefristen er hevet.

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i Bane NOR vil komme senere.