Advarer mot å fjerne armbåndsur i NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

I et møte angående uniform den 13. desember 2017 tok NSB opp med NLF at de ønsket å fjerne et av lokomotivførernes viktigste arbeidsredskap for å utføre jobben korrekt – det radiostyrte armbåndsuret. NLF uttrykte sterk motstand mot dette, da det at kjørende personale har synkrone klokker som til enhver tid er riktig på sekundet er en forutsetning for «avgang på sekundet».

Les mer…

Brudd i forhandlingene med Bane NOR

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Etter to dager med fase tre-forhandlinger (LO Stat og arbeidsgiverforeninga Spekter) var det ikke mulig å oppnå enighet med Bane NOR verken for Norsk Lokomotivmannsforbund eller Norsk Jernbaneforbund om opprettelse av overenskomst. Forhandlingene endte derfor med brudd.

Forbundet beklager at arbeidsgiversiden ikke viser vilje til løsning, og så langt styrer mot konflikt. Forhandlingene om opprettelse av overenskomst i Bane NOR går derfor til mekling.

Les mer…

Ny tjenestepensjonsordning godkjent i uravstemning

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Ny tjenestepensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen med virkning fra 1. januar 2019 ble sendt ut til uravstemning til medlemmene 1. desember med frist 15. desember. Resultatet foreligger nå:

71 % av de stemmeberettigede har deltatt i uravstemningen.
94 % av de som har deltatt har stemt JA
6 % av de som har deltatt har stemt NEI

Les mer…

Hvorfor ansetter ikke NSB flere lokomotivførere?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF har tatt opp med NSB at det er et problem at flere titalls lokomotivførerstudenter fra Norsk Jernbaneskole ikke har fått jobb som lokomotivførere og så langt ikke får fullført lokomotivførerutdannelsen ved å bli sertifisert.

Årsaken til at en har kommet opp i denne beklagelige situasjonen er at NSB har meldt inn et større behov for lokomotivførere i 2017 enn det selskapet har ansatt. NSB har ovenfor NLF, og våre medlemmer, beklaget denne situasjonen og begrunnet at effektiviseringen i selskapet og usikkerhet ved jernbanereformen er årsaken.

NLF reagerer derfor skarpt at en samtidig internt sender eposter til ledere med lokomotivførerkompetanse med blant annet følgende innhold:

«Vi har gjennomført møte med TK (tjenestekontoret) nå og gjennomgått personalsituasjonen på lok. Det er meget stramt i Oslo og TK har behov for ledere som kan kjøre torsdag og fredag».

Les mer…

Resultatløse drøftinger om ferie i NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NSB og NLF kom i dag ikke til enighet vedrørende uttak av enkeltstående feriedager og overføring av ferie. Til tross for at partene var enige om at gjeldende praksis ikke skulle endres før drøftinger har funnet sted, har NSB likevel ensidig endret praksis strid med gjeldende drøftereferater.

Les mer…