Trenering i Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Forhandlingene om en egen overenskomst i Bane NOR starta i slutten av januar i år. I all vår enkelhet vurderte vi at disse forhandlingene skulle være sluttført innen årets mellomoppgjør. Men sånn har det ikke gått.

Les mer…

Kvelende baneavgifter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Godsbransjen rammes

I jernbanereformen ble det vedtatt innføring av både infrastrukturavgifter og såkalte kvalitetsavgifter på norsk jernbane. Disse avgiftene vil påføre godsbransjen vesentlige merkostnader som de må overføre på sine kunder. Det grelleste eksemplet er Rana Gruver som kan forvente en årlig merkostnad på 8 millioner kroner.

Les mer…

Solvik Olsen vil ta NSBs pensjonsregning

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NSB tilbys 1,4 milliarder og Mantena tilbys 522 millioner for å kvitte seg med pensjonsryggsekken i Statens pensjonskasse, samt sikre eldre arbeidstakere kompensasjonsordninger ved overgang til en ny pensjonsordning. Bevilgningene foreslås i revidert statsbudsjett som skal vedtas i juni.

Les mer…