Kvelende baneavgifter

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Godsbransjen rammes

I jernbanereformen ble det vedtatt innføring av både infrastrukturavgifter og såkalte kvalitetsavgifter på norsk jernbane. Disse avgiftene vil påføre godsbransjen vesentlige merkostnader som de må overføre på sine kunder. Det grelleste eksemplet er Rana Gruver som kan forvente en årlig merkostnad på 8 millioner kroner.

Les mer…