Statsbudsjettet 2018

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF er kritisk til at statsbudsjettet for 2018 legger for stor vekt på konkurranseutsetting på jernbanen, og ikke på å løse de virkelig problemene på jernbanen som er at vedlikeholdsetterslepet igjen øker og at rammevilkårene for gods på bane svekkes.

Les mer…

Lokomotivmands Tidende nr. 09-2017

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Lokomotivmands Tidende nr. 09-2017

Ny utgave av fagbladet!
Solvik-Olsen og vennene hans fortsetter
– Nye tillitsvalgte på kurs
– Arbeidsmiljø: TRASÉ – Trafikkrelatert strekningsinformasjon
– Somewhere, under the rainbow…
– Kvinnekonferansen 2017
– Nytt Stortingsflertall for jernbanereformen
– Arbeidsledighet blant lokførerne
– Nordisk lokomotivførermøte
– Medhold i tvistenemd…
– Kryssing: Blåmandag

Solvik-Olsen og vennene hans fortsetter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Så gikk det som det gikk. Stortingsvalget endte opp med et flertall stortingsrepresentanter som støtter den sittende regjeringa. Regjeringspartiene med støttepartiene gikk alle tilbake og et annet regjeringsflertall fikk flest stemmer, men med et så jevnt valgresultat førte det til at reglene i forbindelse med sperregrensene ga et mindretall stemmer, et flertall mandater. Sånn er reglene.

Les mer…