Personalbilletten og skatt

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som kjent har det kommet nye skatteregler på det som defineres som goder eller naturalytelser fra arbeidsgiver. Personalbilletten kan defineres som en slik gode. Men regelverket er enda ikke avklart hvordan dette vil slå ut for den enkelte og i den enkelte virksomhet.

Les mer…

Regjeringsplattform uten gul stripe

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk jernbane og det norske folket er ikke tjent med at EU setter sitt permanente fotavtrykk på perrongen. Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har hatt forventninger til at Kristelig Folkeparti ville sikre at det fortsatt er Stortinget som skal ha uinnskrenket bestemmelsesrett over norsk jernbanepolitikk, nå og i framtida.

Les mer…