CargoNets nye ”lokfører”-opplæring

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

cargonet_-arkiv_05-12

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har sendt en bekymringsmelding til Statens Jernbanetilsyn (SJT) angående CargoNets pågående utdanning av togpersonell som skal sertifiseres som lokførere i klasse B. Klasse B tilsvarer ordinær lokførersertifisering.

Les mer…

Lokomotivmands Tidende nr. 06/07-2016

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
LT_06-2015_192x271
Lokomotivmands Tidende nr. 6/7-2016

Ny utgave av fagbladet!
Hvem har ansvaret for kjøre- og hviletider?
– Arbeidstidsordningene utfordres igjen.
– Avviser regulering av kjøre- og hviletider på jernbanen.
– Verditapping satt i system.
CargoNets nye «lokfører»-opplæring.
– NLFs representantskapsmøte 2016.
– Oppsagt for å varsle om juks med arbeidstider.
– Forspranget ligger i politikken.

Hvem har ansvaret for kjøre- og hviletider?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

De fleste vil nok være enig i at kjøre- og hviletider for en lokomotivfører henger sammen med sikkerheten på jernbanen. Men hvem har ansvaret? Er det myndighetene og Statens Jernbanetilsyn? Er det togoperatørene og arbeidsgiverne? Eller er det opp til den enkelte lokomotivfører?

Les mer…

Trenering av lønnsoppgjøret i NSB og CargoNet

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF Logo

Det ble 13. juni gjennomført såkalte fase 3 forhandlinger i lønnsoppgjøret i NSB og CargoNet. Disse forhandlingene føres formelt mellom LO Stat og Spekter på vegne Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF). Men det er det enkelte forbund som deltar i forhandlingene. Forhandlingene førte ikke fram til noen enighet.

Les mer…

Kortere lokføreropplæring?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

thorsen_hansen-0516

En prosjektgruppe nedsatt av Styret i Lokomotivførerutdanningen anbefaler å gjøre lokførerutdanningen kortere. Gruppen foreslår en utdanningstid på 40 – 44 uker med basis i en nasjonal læreplan.

Les mer…

Jernbanereformen, konkurranse og tariffoppgjør

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Jørgensen
Rolf Jørgensen

I skrivende stund er ikke tariffoppgjøret mellom NLF og Spekter-bedriftene i havn. Det er ikke noe nytt at NSB, CargoNet og Flytoget tukler det til i forhandlingene, men det som er nytt i år er at regjeringas vedtatte konkurranse lager utfordringer. Som fagforbund er det vår oppgave å sørge for at det ikke er våre medlemmer, de ansatte på jernbanen, som må betale prisen for den vedtatte jernbanereformen.

Les mer…