Lokale lønnsforhandlinger mellom Jernbaneverket og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF Logo

På bakgrunn av enigheten i lønnsoppgjøret i Staten er det avsatt en pott på 1,5 % til lokale forhandlinger. For våre medlemmer i Jernbaneverket startet forhandlingene i dag, 22. august og partene har som mål å bli enige innen utgangen av september 2016. Det er avsatt ca 35 millioner kroner til lokale forhandlinger i Jernbaneverket. Resultatet av de lokale forhandlingene i Jernbaneverket vil ha virkning i fra 1. juli.

Dette blir de siste lokale lønnsforhandlingene i dagens Jernbaneverk før NLFs medlemmer overføres til det som vil hete Bane NOR SF og det nye Jernbanedirektoratet.

Forbundet vil komme tilbake med ytterligere informasjon om de lokale lønnsforhandlingene i Jernbaneverket og om oppdelingen av Jernbaneverket og ny avtalestruktur.

2016.08.22 - NLF - Oppslag nr. 17-16 - Lokale lønnsforhandlinger mellom Jernbaneverket og NLF .pdf