Ny tjenestepensjonsordning godkjent i uravstemning

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Ny tjenestepensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen med virkning fra 1. januar 2019 ble sendt ut til uravstemning til medlemmene 1. desember med frist 15. desember. Resultatet foreligger nå:

71 % av de stemmeberettigede har deltatt i uravstemningen.
94 % av de som har deltatt har stemt JA
6 % av de som har deltatt har stemt NEI

Les mer…

Lokomotivmands Tidende nr. 11/12-2017

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Lokomotivmands Tidende nr. 11/12-2017

Ny utgave av fagbladet!
Hvorfor ny pensjonsordning?
– Ny tjenestepensjonsordning i NSB
– Forslag til nye samordningsregler er et pensjonsran
– Med tog fra Moskva til Beijing
– Fra Lunatic Express til Madaraki-ekspressen i Kenya
– Bane Nor utsatte endelig vedtak om privatisering
– Alene i natten
– Ny sentral etteropplæring i 2018

Hvorfor ny pensjonsordning?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Vi forsvarer og kjemper for en god tjenestepensjon til medlemmene våre. Dette har som oftest betydd en offentlig ytelsespensjon lik den vi kjente til i Statens Pensjonskasse (SPK). Likevel har vi nå anbefalt en annen pensjonsordning i NSB. Årsaken er å sikre en best mulig tjenestepensjon for forbundets medlemmer i NSB og for medlemmer i de kommende nye persontogselskapene. Men hvorfor ikke fortsatt SPK?

Les mer…

Forslag til nye samordningsregler for SPK er et pensjonsran

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Lokomotivførere kan tape inntil 100 000 kroner i året på nye samordningsregler. Arbeidsminister Anniken Hauglie og Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD) har nylig laget et svært provoserende lovforslag til nye samordningsregler mellom offentlig tjenestepensjon (SPK) og folketrygden. Forslaget innebærer store pensjonstap for alle som har pensjon i SPK eller som har opparbeidede rettigheter i SPK fra tidligere (oppsatte rettigheter).

Les mer…

Hvorfor ny tjenestepensjonsordning i NSB?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Tjenestepensjonen er den delen av din pensjon som arbeidsgiver betaler. I tillegg kommer folketrygd og AFP.

Hvorfor har NLF forhandlet fram ny pensjonsordning? Jo, fordi høstens valgresultat fører til at jernbanereformen med anbudsutsetting, privatisering og demontering av jernbanen fortsetter. Alle strekninger er planlagt anbudsutsatt mellom 2019 og 2025. Det betyr at våre arbeidsplasser vil gå fra offentlige til privat sektor og overtas av arbeidsgivere som ikke har rett til å være med i SPK-ordningen.

Les mer…