Norsk Lokomotivmannsforbund gir full støtte til SAS-pilotenes streik

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Samtlige piloter i SAS er tatt ut i streik fra i dag tidlig. Streiken er et resultat av et angrep på lønns- og arbeidsvilkår. Vi merker oss særdeles uakseptable turnusordninger med uforutsigbar arbeidstid og mye helgearbeid. Ubekvem arbeidstid og høy grad av ansvar for sikkerhet henger sammen med hva som er et akseptabelt lønnsnivå.

Les mer…

Lokomotivmands Tidende nr. 03-2019

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Lokomotivmands Tidende nr. 03-2019

– Fra NSB til Vy
– Sørgemasj og begravelse for NSB
– Godstog fra Italia til Norge
– Vy er et wakeup call fra virkeligheten
– Togforsinkelser
– På kryss og tvers
– Sporkryss

Fra NSB til Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

At Statsbanene blir til Vy-gruppa er ikke bare en navneendring. Det er en stadfesting av en endring fra en offentlig jernbane med et samfunnsansvar for transport av både passasjerer og gods til en privatisert og markedsorientert jernbane hvor samfunnsinteresser er underordnet profitt og overføring av samfunnseie til private og utenlandske storkonsern.

Les mer…

Vy er et wake up call fra virkeligheten

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NSBs navnebytte til Vy har vekket både folk og sterke følelser. Nå som alle er våkne, både de som elsker NSB og de som elsker å hate NSB, innser folk kanskje hva som skjedde med statsbanene da jernbanereformen ble vedtatt i 2015. Da NSB ble plyndret for alle vitale jernbaneorganer, og tog, billetter, stasjoner og verksteder ble overlevert til selskaper folk ikke aner at eksisterer.

Les mer…

Togforsinkelser

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Samtidig som regjeringen bevilger 27 milliarder til gjennomføring av jernbanereformen og til jernbanen på statsbudsjettet, øker forsinkelsene.

Les mer…