Enighet om overenskomst mellom TM Togdrift og NLF

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Det er enighet mellom TM Togdrift og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) om en overenskomst. Overenskomsten har bakgrunn i virksomhetsoverdragelse for lokomotivførere fra Taraldsvik Maskin til TM Togdrift. TM Togdrift er et togselskap som kommer til å framføre tog for blant annet Arctic Train og Taraldsvik Maskin.

Les mer…

Full stans i kollektivtrafikken 10. oktober – Regjeringen vil flytte råderetten over jernbanen til EU

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Pressemelding 7. oktober 2019.

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. Derfor går vi til politisk streik over hele landet 10. oktober mellom klokka 12.00 og 14.00. Fellesforbundet og Fagforbundet deltar i streiken. Tog, busser, trikk og t-bane vil stoppe, og det holdes demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet.

Les mer…

Statsbudsjettet 2020

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Forslaget til statsbudsjett vil føre til økt vedlikeholdsetterslep på jernbane. Dette vil føre til flere forsinkede tog. Vedlikeholdsetterslepet er nå økt til 21,5 milliarder kroner. NLF mener dette er en uholdbar utvikling og bevilgningene til vedlikehold må økes kraftig.

Les mer…

Kompensasjon for arbeid på fritiden i Go-Ahead Norge

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Go-Ahead Norge (GAN) og Norsk Lokomotivmannsforbund er blitt enige om følgende protokoll:

Protokoll mellom Go-Ahead Norge (GAN) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) om kompensasjon til lokomotivførere som starter i GAN 15. desember 2019 for opplæring, onboarding, oppsett av nettbrett og prøving av uniform som gjøres på fritiden.

Les mer…