Forsvar sykelønnsordningen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

En av de viktigste velferdsgodene i norsk arbeidsliv er sykelønnsordninga. At vanlige lønnsmottakere ikke skal tape lønn ved å bli syk er en grunnleggende rettighet. En slik ordning gjør at alle har samme trygghet enten en er arbeider, funksjonær eller sjef. Blir en alvorlig syk og blir sykemeldt over lang tid eller om en trenger noen få dager på seg for å bli frisk har en lønnsmottaker sikret en økonomisk trygghet.

Les mer…