Forsvar sykelønnsordningen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

En av de viktigste velferdsgodene i norsk arbeidsliv er sykelønnsordninga. At vanlige lønnsmottakere ikke skal tape lønn ved å bli syk er en grunnleggende rettighet. En slik ordning gjør at alle har samme trygghet enten en er arbeider, funksjonær eller sjef. Blir en alvorlig syk og blir sykemeldt over lang tid eller om en trenger noen få dager på seg for å bli frisk har en lønnsmottaker sikret en økonomisk trygghet.

I sikkerhetsrelaterte yrker er dette vesentlig for å ivareta sikkerheten. Retten til å bruke egenmelding er da grunnleggende. Hvem vil sitte i et tog hvor lokomotivføreren er svimmel og slapp og har feber, og motiveres til å gå syk på jobb. Vi tror ikke det er mange som synes det er en god ide. Heller ikke ledelsen i et jernbaneselskap burde synes det er forsvarlig.

Vi ble derfor overrasket at Vy rett før jul valgte kollektivt å inndra retten til egenmelding for alle lokomotivførere på Østlandet. De valgte til og med å gjøre det i forbindelse med en arbeidskonflikt mot egne ansatte. Fra Vy sin side ble lokomotivførerne kollektivt beskylt for å misbruke sykelønnsordningen. En fullstendig grunnløs og absurd påstand.   

Sterke krefter som er knyttet til arbeidsgiversida og har et helt annet verdigrunnlag enn fagbevegelsen kommer med jevne mellomrom med angrep på sykelønnsordningen. Disse kreftene vil neste gang de vil redusere sykelønnsordningen bruke Vy-ledelsens falske påstander. Vy må derfor gå ut å si at det ikke har vært et kollektivt misbruk av egenmeldinger. Vi må sammen slå ring om velferdsgodene i arbeidslivet.

Ny samferdselsminister

Knut Arild Hareide har blitt ny samferdselsminister etter Frp gikk ut av regjeringa. Som de fleste husker gikk Hareide av som partileder i Krf etter at flertallet ville inn i regjering med Frp. Nå er Frp ute og Hareide er inne.

Vi har tror ikke på de store endringene i regjeringas jernbanepolitikk. Likevel forventer at Hareide har andre kunnskaper og andre rådgivere enn den avgåtte statsråden. Så en noe mer nyansert holdning til både innføring av EUs fjerde jernbanepakke og gjennomføring av anbudskonkurranse bør den nye ministeren levere. På det grunnlaget ønsker vi han lykke til.