EUs fjerde jernbanepakke legges fram for Stortinget før sommeren

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Hvis EUs fjerde jernbanepakke vedtas betyr det at:

  • Norge i framtiden ikke fritt kan bestemme at vi vil ha konkurranse om offentlig kjøp av persontrafikk eller ikke tillate kommersielle togtilbud.
  • Jernbanedrift i Norge kan blir dyrere
  • Det overføres myndighet fra norske folkevalgte til EU-kommisjonen og at EUs jernbanebyrå ERA kan overprøve Statens Jernbanetilsyn og treffe bindende vedtak for togselskaper eller andre «rettssubjekter» som tilhører den norske jernbanen.

NLF vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan vi vil møte dette angrepet mot norsk selvstendighet over din og min jernbane.

Les mer…EUs fjerde jernbanepakke legges fram for Stortinget før sommeren

Fortsatt permitteringer i Vy Vest

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Vy mener det fortsatt er grunnlag for permitteringer i Vy Vest, på stasjoneringsstedene Bergen, Voss og Ål. Samtidig som en reduserer permitteringsgraden til 10 prosent fra 1. mai.

Drøftinger om permitteringer

NLF har hatt flere møter med Vy hvor behovet for permitteringer er blitt drøftet mellom partene. Fra protokollen fra møtet mellom Vy og NLF mandag 4. mai heter det blant annet:

Les mer…Fortsatt permitteringer i Vy Vest