Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom CargoNet og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom CargoNet og NLF i tariffoppgjøret 2022 med virkning fra 1. april. Da partene ikke kom til enighet i forhandlingene før sommerferien og det ble brudd mellom partene, ble det fastsatt mekling mandag 29. august med fare for streik. Etter forhandlinger ble det likevel enighet i oppgjøret fredag 26. august. Derfor avlyses meklingen og fare for streik er i denne omgang avblåst.  

Det ble enighet om følgende løsning:

Les mer…

Regjeringen gjennomfører Høyres jernbanereform

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I dag slapp Jernbanedirektoratet den forventede nyheten om at Flytoget er foretrukken avtalepartner for det som betegnes som Østlandet 2 (Jernbanereformens pakke 5). Det betyr at oppsplittingen av jernbanen fortsetter med en omorganisering av persontrafikken på Østlandet som er helt identisk med Solberg-regjeringens  jernbanereform -den som Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stoppe.

Les mer…