Lokomotivmands Tidende nr. 09-2016

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
lt-09-2016_192x271
Lokomotivmands Tidende nr. 9-2016

Ny utgave av fagbladet!
Viktig seier for lokomotiv­førerkompetansen.
Arbeidsmiljø: Brems ble til trekkraft.
NLF krever å beholde fagkunnskap og arbeidsvilkår.
– Full seier for NLF i meklingen med Flytoget.
SJT stopper CargoNets føreropplæring.
NSBs IT-ansatte fikk tilbud om jobb i India og Polen.
– Kryssing: Fastlåst.

Viktig seier for lokomotivførerkompetansen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Lokomotivførerkompetansen er ikke ivaretatt tilfredsstillende av lover og forskrifter. Jernbaneselskapene har heller ikke vist i praksis at de ønsker en felles og forpliktende standard på hva som må ligge til grunn for å bli lokomotivfører. Det er bakgrunnen for at vi i NLF må sikre forpliktende avtaler med togselskapene.

Les mer…Viktig seier for lokomotivførerkompetansen

Frist for mekling i tariffoppgjøret mellom NLF og NSB/CargoNet

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF Logo

Det er ikke oppnådd enighet mellom NLF (LO Stat) og NSB/CargoNet (Spekter) i de såkalte fase tre forhandlingene i årets tariffoppgjør.

Oppgjøret går nå til mekling, og frist for mekling er nå fastsatt til onsdag 28. september klokka 24.00.

Forbundet beklager at arbeidsgiversiden ikke viser vilje til løsning og så langt styrer mot konflikt.

Les mer…Frist for mekling i tariffoppgjøret mellom NLF og NSB/CargoNet

Praksis rundt avvikling av restferie i NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF LogoDen siste tiden har det blitt kommunisert ut fra ledelsens i NSB en ny praksis rundt avvikling av restferie, og spesielt rundt overføring av feriedager til neste år.

Det har også blitt kommunisert at dette har vært hjemlet i ett kompass-prosjekt der NLF har vært representert, og at dette gjøres i forståelse med NLF. Dette medfører ikke riktighet.

Les mer…Praksis rundt avvikling av restferie i NSB