Togstreik i Sverige avblåst – misbruket av timesansatte stoppet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

togstreik-1

Togstreiken i Sverige ble avsluttet med at SEKO, forbundet som organiserer lokførerne i Sverige, vant fram med sitt krav om å begrense Veolias muligheter til deltids- og timesansettelser. Bakgrunnen for streiken var at Veolia gikk til oppsigelse at et hundretalls ansatte i Øresundstoget, samtidig som de varslet at en stor del av de tidligere heltidsstillingen ville bli omgjort til utrygge times- og deltidsjobber.

Tekst: Grethe Thorsen

– Det vil nå lønne seg for arbeidsgiverne med faste ansettelser istedet for timesansatte, fordi den nye avtalen innebærer kraftig økte kostnader for timesansatte, sier Sekos forhandlingsleder, Valle Karlsson. – Nå er det ikke lengre mulig for Veolia å omgjøre trygge heltidsjobber til utrygge timesansettelser , sier Jens Kvist Christensen, klubbleder på Seko Veolia.
Avtalen går i korthet ut på at timesansatte skal lønnes tilsvarende gjennomsnittslønnen for sin respektive yrkesgruppe og at grunnbemanningen i avtaleområdet skal være faste ansettelser på heltid.

Lokalt for Veolia/Øresundstog er det avtalt at

  • Deltidsansettelser begrenses til fem prosent av det totale antallet produksjonstimer.
  • Timesansettelser begrenses til fem prosent av det totale antallet produksjonstimer.
  • Seko og Veolia skal samarbeide for å oppnå best mulig effektivitet i turnusene.

Seko mener at den sterke opinionsstøtten var avgjørende for resultatet i forhandlingene. Uten omfattende støtte fra andre fagforbund, allmennheten og de reisende, så hadde det ikke vært mulig å nå så langt, sier Sekos forbundsleder, Janne Rudén.

Bakgrunn for streiken

Bakgrunnen for streiken var at togoperatøren Veolia gikk til oppsigelse at et hundretalls ansatte i Øresundstoget. Samtidig varslet de at en stor del av de tidligere heltidsstillingen ville bli omgjort til utrygge times- og deltidsjobber.

Seko kom med forslag om begrensninger på muligheten til å gjøre om faste heltidsstillinger til midlertidige, samt forslag om begrensninger på antall time- og deltidsstillinger i den sentrale bransjeoverenskomsten for sportrafikk. Forslag som ble kategorisk tilbakevist av motparten, arbeidsgiverorganisasjonen Almega. Seko gikk derfor til streik for unngå ytterligere svekkelser av arbeidstakernes rettigheter i den allerede avregulerte jernbanebransjen.

Veolia vant anbudsrunden om Øresundstrafikken ved å legga inn ett bud som var 53 milioner lavere enn nærmeste konkurrent. Veolia ønsket å kompensere for det lave budet ved å la de ansatte betale prisen i form av økt utrygghet.

– Vi kan ikke akseptere at bedrifter først dumper seg inn på et marked og etterpå gjør våre medlemmer arbeidsløse, eller tvinger dem til å søke flere jobber for å kunne klare sitt forsørgeransvar, uttalte Sekos forbundsleder Janne Rudén, da streiken var et faktum.

– SEKO kan ikke akseptere at dumping av arbeidsvilkår får fotfeste i jernbanebransjen. Den ene dagen er du heltidsansatt, deretter blir du oppsagt og tilbys istedet en utrygg timesansettelse i samme bedrift. Modellen Veolia har lansert innebærer at du må du vokte telefonen samtidig som du må søke andra jobber for å klare å forsørge deg. Derfor ble det streik, sier Janne Rudén.

Han mener at den nye avtalen innebærer et gjennombrudd når det gjelder å stoppe misbruket av deltids- og timesansettelser på det svenske arbeidsmarkedet, og er overbevist om at dette er begynnelsen på en utvikling for flere trygge jobber i Sverige.

Almega gikk til lockout av de jernbaneansatte under streiken.

 

togstreik-3

Togstreik: De jernbaneansatte fikk støtte fra de reisende under streiken.