Lokomotivmands Tidende nr. 08-2016

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
LT 08-2016_192x271
Lokomotivmands Tidende nr. 8-2016

Ny utgave av fagbladet!
EØS-avtalen må erstattes.
Jernbanealliansen – En allianse for hele jernbane-Norge.
Arbeidsmiljø: Offentlige ytringer i sosiale medier.
– Norwegian tapte i retten.
– EØS-avtalen kan ødelegge særaldersgrensene.
– Tilsynet kan indra lokførersertifikat.
– Kryssing: Spare seg til seier.
– Fire myter om NSB.

EØS-avtalen må erstattes

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Tirsdag 23. august var det dialogmøte mellom Samferdselsdepartementet og de ansattes organisasjoner om jernbanereformen. Fra departementet ble det tydelig sagt at å stille krav til pensjon ved konkurranseutsetting ikke er mulig. Årsak: EØS-avtalen.

Les mer…

Jernbanealliansen – en allianse for hele jernbane-Norge

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Det har blåst friskt rundt Jernbanealliansen i bergensavisene i sommer. Bergens Tidende grep fatt i at alliansen så langt ikke med navns nevning hadde tatt med Vossebanen i sin høringsuttalelse til NTP. Dette hadde avisa fått vridd til at Jernbanealliansen var mot utbyggingen mellom Stanghelle og Arna og var en østlandsallianse. Dette er en meningsløs påstand.

Les mer…

Lokale lønnsforhandlinger mellom Jernbaneverket og NLF

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF Logo

På bakgrunn av enigheten i lønnsoppgjøret i Staten er det avsatt en pott på 1,5 % til lokale forhandlinger. For våre medlemmer i Jernbaneverket startet forhandlingene i dag, 22. august og partene har som mål å bli enige innen utgangen av september 2016. Det er avsatt ca 35 millioner kroner til lokale forhandlinger i Jernbaneverket. Resultatet av de lokale forhandlingene i Jernbaneverket vil ha virkning i fra 1. juli.

Les mer…

Tariffoppgjøret i NSB og CargoNet

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF Logo13. juni ble det gjennomført såkalte fase 3 forhandlinger i lønnsoppgjøret i NSB og CargoNet. Disse forhandlingene føres formelt mellom LO Stat og Spekter på vegne Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF). Men det er det enkelte forbund som deltar i forhandlingene. Forhandlingene førte ikke fram til noen enighet.

Les mer…