Togstreiken er over

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

rolf_nrk

Lokførerne har fått fullt gjennomslag for en nasjonal standard på kompetanse.

– Vi har forhandlet fram en god løsning for lokførere, NSB, CargoNet og ikke minst for passasjerene. Nå får vi på plass en god forskrift, og vi får en sikker og trygg utdanning av lokførere, sier Eivind Gran, LO Stats forhandlingsleder.

Løsningen innebærer at myndighetene utarbeider en nasjonal standard for lokførernes kompetanse, som omfatter hele bransjen. I mellomtiden forplikter NSB og CargoNet seg til å følge dagens utdanningsnivå på norsk jernbaneskole.

– Dermed er lokførernes kompetanse sikret, og streiken avsluttes i dag, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Lokførerne takker for all støtte og tålmodighet fra passasjerene.

– Streiken for en trygg jernbane har gjort hverdagen vanskelig for mange. Samtidig var dette tariffoppgjøret vår siste mulighet til å få gjennomslag for at sikkerheten må komme først. Jeg håper passasjerene ser at dette resultatet ikke hadde vært mulig uten streiken, sier Rolf Ringdal.

NSB vil ha fire måneders lokførerutdanning

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

streik-1-6

NSB har i mekling denne uken krevd at Norsk Lokomotivmannsforbund og LO Stat aksepterer fire måneders utdanning av lokførere i CargoNet. En utdanning Statens Jernbanetilsyn har stoppet.

– Når fire måneders utdanning av lokførere ligger på forhandlingsbordet igjen denne uken, forteller det oss at NSB opptrer totalt uansvarlig. Vi kan ikke akseptere denne holdningen til sikkerhet. Derfor fortsetter streiken, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Les mer…

Ingen løsning på lokførerstreiken

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

streik-1-4

– Vi har beveget oss. Vi har kommet NSB i møte med skissen. NSB avviser imidlertid å bidra til å avslutte streiken. NSB setter med sin holdning passasjerene og sikkerheten i andre rekke, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og LO Stat har invitert NSB til å være med på et løp der en nasjonal standard fastsettes av myndighetene, men at NSB skal forplikter seg til å opprettholde utdanningsnivået til denne standarden er på plass. NSB sier ja, men vil kun forplikte seg i åtte måneder. Dette uansett om en nasjonal standard er på plass eller ikke.

Les mer…

NLF foreslår løsning

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF LogoNLF oversendte mandag 24. oktober, på ettermiddagen, et forslag til løsning av streiken i NSB og CargoNet. Forbundet ønsker av forhandlingstekniske årsaker ikke å offentliggjøre forslaget. Men forslaget går i korthet ut på følgende:

Les mer…

Trapper opp lokomotivførerstreiken

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

streik-rr

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og LO Stat tar ut seks nye lokførere i streik fra 26. oktober.

Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, varsler opptrapping av streiken neste uke. Lokførere på Sørlandsbanen blir tatt ut i den fjerde opptrappingen av streiken.

Les mer…

NSB snakker med to tunger

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF Logo

NSB hevder at streiken ikke handler om lokomotivførerkompetanse og en nasjonal standard, med den begrunnelsen at det angivelig er enighet om å arbeide for en nasjonal standard for lokomotivførerkompetansen.

NSB snakker i så tilfelle med to tunger. NSB nekter å inngå forpliktende formuleringer om en nasjonal standard og hevder i forhandlinger og meklinger at de sjøl må ha rett til å sette standarder for opplæringen. Det står i skarp motsetning til en felles nasjonal standard.

Les mer…