Hvorfor ansetter ikke NSB flere lokomotivførere?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF har tatt opp med NSB at det er et problem at flere titalls lokomotivførerstudenter fra Norsk Jernbaneskole ikke har fått jobb som lokomotivførere og så langt ikke får fullført lokomotivførerutdannelsen ved å bli sertifisert.

Årsaken til at en har kommet opp i denne beklagelige situasjonen er at NSB har meldt inn et større behov for lokomotivførere i 2017 enn det selskapet har ansatt. NSB har ovenfor NLF, og våre medlemmer, beklaget denne situasjonen og begrunnet at effektiviseringen i selskapet og usikkerhet ved jernbanereformen er årsaken.

NLF reagerer derfor skarpt at en samtidig internt sender eposter til ledere med lokomotivførerkompetanse med blant annet følgende innhold:

«Vi har gjennomført møte med TK (tjenestekontoret) nå og gjennomgått personalsituasjonen på lok. Det er meget stramt i Oslo og TK har behov for ledere som kan kjøre torsdag og fredag».

Les mer…

Pensjon i Bane NOR

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Under de pågående forhandlingene om opprettelse av overenskomst i Bane NOR har partene blitt enige om å utsette forhandlingene om en framtidig pensjonsordning til hovedtariffoppgjøret 2018.

Les mer…

Statsbudsjett og konkurranse

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

For jernbanen kjennetegnes årets statsbudsjett av to ting. Manglende satsing for gods på bane og anbudsutsetting og privatisering av persontrafikken. Så til tross for relativt store summer til jernbanen blir det likevel galt. Feil medisin er kjennetegnet for regjeringa. Trenger en medisin mot ryggsmerter fungerer det ikke med lykkepiller og solkrem.

Les mer…

Passhendelser skaper fryktkultur i NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Skriftlige advarsler og ut av tjeneste på ubestemt tid. Lokførerne har den siste tiden opplevd en markert endring i hvordan NSB håndterer passhendelser og menneskene som har vært involvert. Oppfølging av passhendelser sto derfor på dagsorden på Osloforeningens temakveld i september, som samlet nærmere 60 lokomotivførere fra flere foreninger.

Les mer…