Kompensasjon for arbeid på fritiden i Go-Ahead Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Go-Ahead Norge (GAN) og Norsk Lokomotivmannsforbund er blitt enige om følgende protokoll:

Protokoll mellom Go-Ahead Norge (GAN) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) om kompensasjon til lokomotivførere som starter i GAN 15. desember 2019 for opplæring, onboarding, oppsett av nettbrett og prøving av uniform som gjøres på fritiden.

Det er enighet om at det er nødvendig med seks timer for å gjennomføre følgende aktiviteter på fritiden:

1.         Selvstudier og oppgaver vedrørende trafikkregler i Go-Ahead

2.         Onboarding/e-læringskurs

3.         Oppsett av nettbrett

4.         Prøving av uniform

Det er enighet om at tiden til punktene 3 og 4 må justeres ved økt tidsforbruk.

De seks timene vil kompenseres med 100% overtid som utbetales på første lønn som ansatt i GAN i 2020.

Forhandlinger om overenskomst mellom Go-Ahead Norge og NLF

Partene vil tilstrebe å bli enige om en overenskomst mellom Go-Ahead Norge og NLF i løpet av oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

2019.10.02 - NLF - Oppslag nr. 19-2019 - Kompensasjon for arbeid på fritiden i Go Ahead Norge.pdf