Konsekvenser av koronaviruset III

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Tiltakene i forbindelse med koronaviruset får stadig større påvirkning på togtrafikken. Det meldes om reduksjon i persontrafikken, mens godstrafikken stort sett går som normalt. Medlemmene i infrastrukturselskapene er også i full virksomhet i de pågående prosjektene. Forbundet og tillitsvalgte har fortløpende dialog og kontakt med arbeidsgiverne.

Les mer…

Vy i Sverige og SJ i Norge

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Vi lever i en merkelig tid. Mens de gamle svenske statsbanene fikk tildelt persontrafikken i det som er geografisk halve Norge, så har de like gamle norske statsbanene, tatt over persontogtrafikken i store deler av Sverige. Alt nord for Lillehammer/Hamar skal fra juni i år trafikkeres av SJ Norge. I februar fikk Vy Tåg i Sverge kontrakten om å ta over å kjøre togene fra Stockholm til Luleå og Narvik fra desember i år. I tillegg kjører Vy Tåg regiontrafikken i både Norrland og Värmland.

Les mer…

Konsekvenser av koronaviruset II

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF har nå hatt kontakt med alle virksomhetene eller med tillitsvalgte i virksomhetene hvor vi har medlemmer. Vi har dialog med alle arbeidsgiverne om nødvendige tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å gjennomføre og informere om tiltak i den enkelte virksomhet. I en situasjon hvor det stadig skjer en utvikling vil det oppstå uklarheter. Da er det viktig at den enkelte tar kontakt med arbeidsgiver for å få avklart forholdet. Ved uklarheter og uenighet oppfordrer vi medlemmene til å ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet sentralt. Forbundet tar igjen forholdet opp med virksomheten.

Les mer…

Hyttene på Stolkilen stenges

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

På bakgrunn av det smittsomme koronaviruset, og myndighetenes råd om at vi alle må slutte opp om dugnaden for å begrense smitten, har styret i Stolkilen besluttet å stenge alle hytter for utleie i første omgang frem til 15. april 2020. Styret vil ta en ny vurdering etter påske.

De som allerede har bestilt og betalt inn leie vil få denne refundert i sin helhet.

Les mer…

Koronatiltak i Vy

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Fredag 13. mars ble det avholdt et møte mellom Vy og NLF om koronasituasjonen i Vy. Transportsektoren er en samfunnskritisk funksjon og for at vi skal opprettholde trafikken er det viktig å følge de råd som gis. Det er iverksatt ulike tiltak for alle ansatte for å begrense mulig smitte. Administrativt personell bør bruke hjemmekontor i størst mulig grad, i tillegg er det gjort tiltak for togpersonalet i form av antibac og engangshansker i togene. Interne arrangementer og samlinger avlyses og møter begrenses til et minimum.

Les mer…

Konsekvenser av Koronaviruset

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF er nå i dialog og drøftelser med arbeidsgiverne om retningslinjer som vil gjelde ved sykefravær, karatene og eventuelle permitteringer. Når det gjelder eventuelle permitteringer mener forbundet at det i dagens situasjon ikke er grunnlag permitteringer. I denne situasjonen kan forbundet ikke akseptere at medlemmene blir stående uten inntekt.

Les mer…