Fortsatt permitteringer i Flytoget

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Flytoget har forlenget gjeldende permitteringer frem til 1. september 2020. Grunnen er at produksjonen fortsatt er redusert til ett tog i timen som en følge av koronakrisen, noe som medfører lavere bemanningsbehov. Dersom det blir endringer i produksjonen i perioden vil det innkalles til nye drøftinger. Forlengelse av permitteringsvarslene ble sendt på epost mandag 27.april.

Les mer…

Permitteringer og lønnsutbetaling i Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

På grunn av arbeidsgivers lønnsplikt kombinert med at permitteringene i Vy ble kortvarig vil det ikke foretas trekk på mai lønn for våre medlemmer i Vy tog Øst, Nord og Vy Gjøvikbanen. I og med at det utbetales full lønn vil det ikke være grunnlag for overtid/mertid for det som blir arbeidet inntil fulltid i denne perioden.

Les mer…