Fortsatt permitteringer i Flytoget

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Flytoget har forlenget gjeldende permitteringer frem til 1. september 2020. Grunnen er at produksjonen fortsatt er redusert til ett tog i timen som en følge av koronakrisen, noe som medfører lavere bemanningsbehov. Dersom det blir endringer i produksjonen i perioden vil det innkalles til nye drøftinger. Forlengelse av permitteringsvarslene ble sendt på epost mandag 27.april.

Les mer…

Permitteringer og lønnsutbetaling i Vy

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

På grunn av arbeidsgivers lønnsplikt kombinert med at permitteringene i Vy ble kortvarig vil det ikke foretas trekk på mai lønn for våre medlemmer i Vy tog Øst, Nord og Vy Gjøvikbanen. I og med at det utbetales full lønn vil det ikke være grunnlag for overtid/mertid for det som blir arbeidet inntil fulltid i denne perioden.

Les mer…

Koronakrisa

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Torsdag 12. mars gikk Norge mer eller mindre i stå. Koronaviruset var kommet til landet. Vi står overfor ei økonomisk og sosial krise og stor er faren for at arbeidsfolk må betale den største prisen. Situasjonen ligner mye på en delvis unntakstilstand.

Les mer…

Permitteringer i Go-Ahead Norge

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Det er 1.-2. april avholdt drøftingsmøte mellom Go-Ahead Norge (GAN)og NLF etter Hovedavtalens §19. Go-Ahead sendte 2. april ut generelt permitteringsvarsel til alle lokomotivførere i Go-Ahead Norge gjeldende fra og med 14. april 2020. NLF mener det skal være 14 dagers varslingsfrist for permittering. 2. april ble det holdt allmøte i Go-Ahead Norge med informasjon om permitteringer.

NLFs forslag er at det tilstrebes mest mulig lik permitteringsgrad for alle og STU har bistått med løsningen. Resultatet blir fra 14. april:

Les mer…

Permittering/redusert arbeidstid i Vy Gjøvikbanen fra 20. april 2020 (endret virkningsdato)

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF og Vygruppen har som følge av drøftinger etter hovedavtalen §§ 19 og 20 blitt enige om en avtale om tiltak i forbindelse med koronakrisa. Avtalen består av:

Permitteringer av lokomotivførere i Vy Gjøvikbanen

Konsekvensene av koronapandemien gjør at det er behov for permitteringer av lokomotivførere i Vy Gjøvikbanen. NLF ønsker at dette skal gjøres på en solidarisk måte hvor belastningen fordeles mest mulig. Partene er derfor enige om:

Les mer…

Permittering/redusert arbeidstid i Vy fra 16. april 2020

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF og Vygruppen har som følge av drøftinger etter hovedavtalen §§ 19 og 20 blitt enige om en avtale om tiltak i forbindelse med koronakrisa. Avtalen består av:

Permitteringer av lokomotivførere i Vy

Konsekvensene av koronapandemien gjør at det er behov for permitteringer av lokomotivførere i Vy. NLF ønsker at dette skal gjøres på en solidarisk måte hvor belastningen fordeles mest mulig. Partene er derfor enige om:

Les mer…

Permittering av lokførere i Flytoget fra 12. april 2020

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Det er 1.-2. april avholdt drøftingsmøte mellom Flytoget og NLF etter Hovedavtalens §18 og 19. Flytoget sender 2. april ut permitteringsvarsel til alle førere i Flytoget gjeldende fra og med 12. april 2020. NLF mener det skal være 14 dagers varslingsfrist for permittering.

Flytoget har etter innspill fra NLF kommet fra til følgende tiltak knyttet til koronautbruddet:     

Les mer…