Lønnsoppgjøret 2017

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet

De innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) ble sluttført 4. april. Resultatet er et lønnsoppgjør på linje med LO-NHO, det såkalte frontfaget og gir et generelt tillegg på kroner 81,25 pr. måned til alle.

Les mer…

Resultatløse drøftinger om ferie i NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NSB og NLF kom i dag ikke til enighet vedrørende uttak av enkeltstående feriedager og overføring av ferie. Til tross for at partene var enige om at gjeldende praksis ikke skulle endres før drøftinger har funnet sted, har NSB likevel ensidig endret praksis strid med gjeldende drøftereferater.

Les mer…

Ferieavvikling i NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Forbundet har fått flere henvendelser på endret praksis i NSB ved uttak av enkeltstående feriedager og overføring av ferie. Forbundet kjenner til at NSB i høst endret praksis uten at dette ble tatt opp med forbundet. Det ble reagert umiddelbart og NSB og NLF ble i drøftemøte 5. september enige i om gammel praksis skal videreføres inntil videre.

Les mer…

Ingen løsning i Baneservice

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Det har siden 8. juni vært ført forhandlinger mellom Norsk Lokomotivmannsforbund og Baneservice for opprettelse av overenskomst for lokomotivførere i selskapet. Partene har så langt ikke kommet til enighet.

Les mer…

NLF foreslår løsning

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF LogoNLF oversendte mandag 24. oktober, på ettermiddagen, et forslag til løsning av streiken i NSB og CargoNet. Forbundet ønsker av forhandlingstekniske årsaker ikke å offentliggjøre forslaget. Men forslaget går i korthet ut på følgende:

Les mer…

Streik i NSB og CargoNet

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF LogoMeklingen strandet da NSB nekter å tariffeste utdanningsnivået for lokomotivførerne, og kaster dermed jernbane-Norge ut i en storstreik. Meklingen ble avsluttet 02.30. NLF er dermed i arbeidskonflikt, og har i første streikeuttak tatt ut tilsammen 71 medlemmer i NSB og CargoNet på stasjoneringsstedene Oslo, Ski, Lillestrøm, Bergen, Nyland Marienborg og Langemyr.

Les mer…