Overenskomst mellom SJ Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund og SJ Norge er blitt enige om en overenskomst mellom partene. SJ Norge er medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter. Det betyr at Hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat og overenskomstens A-del gjøres gjeldende.

Protokollen mellom SJ Norge og NLF består blant annet av:

Les mer…

Permitteringer i Vy tog Vest trekkes tilbake

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF ble i drøftemøte i dag 15.mai informert om at Vy trekker tilbake permitteringene av lokomotivførere i Vy tog Vest med virkning fra 1.juni. Årsaken er at for å dekke produksjonen på Bergensbanen og i Vy tog Vest er det ikke lenger grunnlag for permitteringer. Dette gjelder stasjoneringsstedene Bergen, Voss og Ål

Les mer…

EUs fjerde jernbanepakke legges fram for Stortinget før sommeren

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Hvis EUs fjerde jernbanepakke vedtas betyr det at:

  • Norge i framtiden ikke fritt kan bestemme at vi vil ha konkurranse om offentlig kjøp av persontrafikk eller ikke tillate kommersielle togtilbud.
  • Jernbanedrift i Norge kan blir dyrere
  • Det overføres myndighet fra norske folkevalgte til EU-kommisjonen og at EUs jernbanebyrå ERA kan overprøve Statens Jernbanetilsyn og treffe bindende vedtak for togselskaper eller andre «rettssubjekter» som tilhører den norske jernbanen.

NLF vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan vi vil møte dette angrepet mot norsk selvstendighet over din og min jernbane.

Les mer…

Fortsatt permitteringer i Vy Vest

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vy mener det fortsatt er grunnlag for permitteringer i Vy Vest, på stasjoneringsstedene Bergen, Voss og Ål. Samtidig som en reduserer permitteringsgraden til 10 prosent fra 1. mai.

Drøftinger om permitteringer

NLF har hatt flere møter med Vy hvor behovet for permitteringer er blitt drøftet mellom partene. Fra protokollen fra møtet mellom Vy og NLF mandag 4. mai heter det blant annet:

Les mer…

Fortsatt permitteringer i Flytoget

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Flytoget har forlenget gjeldende permitteringer frem til 1. september 2020. Grunnen er at produksjonen fortsatt er redusert til ett tog i timen som en følge av koronakrisen, noe som medfører lavere bemanningsbehov. Dersom det blir endringer i produksjonen i perioden vil det innkalles til nye drøftinger. Forlengelse av permitteringsvarslene ble sendt på epost mandag 27.april.

Les mer…