Advarer mot å fjerne armbåndsur i NSB

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

I et møte angående uniform den 13. desember 2017 tok NSB opp med NLF at de ønsket å fjerne et av lokomotivførernes viktigste arbeidsredskap for å utføre jobben korrekt – det radiostyrte armbåndsuret. NLF uttrykte sterk motstand mot dette, da det at kjørende personale har synkrone klokker som til enhver tid er riktig på sekundet er en forutsetning for «avgang på sekundet».

Les mer…Advarer mot å fjerne armbåndsur i NSB

Brudd i forhandlingene med Bane NOR

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Etter to dager med fase tre-forhandlinger (LO Stat og arbeidsgiverforeninga Spekter) var det ikke mulig å oppnå enighet med Bane NOR verken for Norsk Lokomotivmannsforbund eller Norsk Jernbaneforbund om opprettelse av overenskomst. Forhandlingene endte derfor med brudd.

Forbundet beklager at arbeidsgiversiden ikke viser vilje til løsning, og så langt styrer mot konflikt. Forhandlingene om opprettelse av overenskomst i Bane NOR går derfor til mekling.

Les mer…Brudd i forhandlingene med Bane NOR