Lokomotivmands Tidende nr. 11/12-2017

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Lokomotivmands Tidende nr. 11/12-2017

Ny utgave av fagbladet!
Hvorfor ny pensjonsordning?
– Ny tjenestepensjonsordning i NSB
– Forslag til nye samordningsregler er et pensjonsran
– Med tog fra Moskva til Beijing
– Fra Lunatic Express til Madaraki-ekspressen i Kenya
– Bane Nor utsatte endelig vedtak om privatisering
– Alene i natten
– Ny sentral etteropplæring i 2018

Hvorfor ny pensjonsordning?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Vi forsvarer og kjemper for en god tjenestepensjon til medlemmene våre. Dette har som oftest betydd en offentlig ytelsespensjon lik den vi kjente til i Statens Pensjonskasse (SPK). Likevel har vi nå anbefalt en annen pensjonsordning i NSB. Årsaken er å sikre en best mulig tjenestepensjon for forbundets medlemmer i NSB og for medlemmer i de kommende nye persontogselskapene. Men hvorfor ikke fortsatt SPK?

Les mer…Hvorfor ny pensjonsordning?

Forslag til nye samordningsregler for SPK er et pensjonsran

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Lokomotivførere kan tape inntil 100 000 kroner i året på nye samordningsregler. Arbeidsminister Anniken Hauglie og Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD) har nylig laget et svært provoserende lovforslag til nye samordningsregler mellom offentlig tjenestepensjon (SPK) og folketrygden. Forslaget innebærer store pensjonstap for alle som har pensjon i SPK eller som har opparbeidede rettigheter i SPK fra tidligere (oppsatte rettigheter).

Les mer…Forslag til nye samordningsregler for SPK er et pensjonsran

Hvorfor ny tjenestepensjonsordning i NSB?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Tjenestepensjonen er den delen av din pensjon som arbeidsgiver betaler. I tillegg kommer folketrygd og AFP.

Hvorfor har NLF forhandlet fram ny pensjonsordning? Jo, fordi høstens valgresultat fører til at jernbanereformen med anbudsutsetting, privatisering og demontering av jernbanen fortsetter. Alle strekninger er planlagt anbudsutsatt mellom 2019 og 2025. Det betyr at våre arbeidsplasser vil gå fra offentlige til privat sektor og overtas av arbeidsgivere som ikke har rett til å være med i SPK-ordningen.

Les mer…Hvorfor ny tjenestepensjonsordning i NSB?

Statsbudsjett og konkurranse

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

For jernbanen kjennetegnes årets statsbudsjett av to ting. Manglende satsing for gods på bane og anbudsutsetting og privatisering av persontrafikken. Så til tross for relativt store summer til jernbanen blir det likevel galt. Feil medisin er kjennetegnet for regjeringa. Trenger en medisin mot ryggsmerter fungerer det ikke med lykkepiller og solkrem.

Les mer…Statsbudsjett og konkurranse

Passhendelser skaper fryktkultur i NSB

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Skriftlige advarsler og ut av tjeneste på ubestemt tid. Lokførerne har den siste tiden opplevd en markert endring i hvordan NSB håndterer passhendelser og menneskene som har vært involvert. Oppfølging av passhendelser sto derfor på dagsorden på Osloforeningens temakveld i september, som samlet nærmere 60 lokomotivførere fra flere foreninger.

Les mer…Passhendelser skaper fryktkultur i NSB