Overenskomst i Infranord Norge AS

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Det er enighet om overenskomst mellom Infranord Norge AS og NLF. Etter et langt samarbeid og forhandlinger mellom Infranord Norge AS og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) signerte partene en overenskomst (B-del) med tilhørende protokoll 29. mai 2019. Overenskomsten har virkning fra samme dato. Infranord Norge AS er medlem av arbeidsgiverforeninga Spekter og derfor vil også overenskomstens A-del og hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat være gjeldende.

Les mer…