Frist for mekling i tariffoppgjøret mellom NLF og NSB/CargoNet

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF Logo

Det er ikke oppnådd enighet mellom NLF (LO Stat) og NSB/CargoNet (Spekter) i de såkalte fase tre forhandlingene i årets tariffoppgjør.

Oppgjøret går nå til mekling, og frist for mekling er nå fastsatt til onsdag 28. september klokka 24.00.

Forbundet beklager at arbeidsgiversiden ikke viser vilje til løsning og så langt styrer mot konflikt.

Les mer…Frist for mekling i tariffoppgjøret mellom NLF og NSB/CargoNet

Praksis rundt avvikling av restferie i NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF LogoDen siste tiden har det blitt kommunisert ut fra ledelsens i NSB en ny praksis rundt avvikling av restferie, og spesielt rundt overføring av feriedager til neste år.

Det har også blitt kommunisert at dette har vært hjemlet i ett kompass-prosjekt der NLF har vært representert, og at dette gjøres i forståelse med NLF. Dette medfører ikke riktighet.

Les mer…Praksis rundt avvikling av restferie i NSB

Lokale lønnsforhandlinger mellom Jernbaneverket og NLF

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF Logo

På bakgrunn av enigheten i lønnsoppgjøret i Staten er det avsatt en pott på 1,5 % til lokale forhandlinger. For våre medlemmer i Jernbaneverket startet forhandlingene i dag, 22. august og partene har som mål å bli enige innen utgangen av september 2016. Det er avsatt ca 35 millioner kroner til lokale forhandlinger i Jernbaneverket. Resultatet av de lokale forhandlingene i Jernbaneverket vil ha virkning i fra 1. juli.

Les mer…Lokale lønnsforhandlinger mellom Jernbaneverket og NLF

Forhandlinger om overenskomst mellom Green Cargo og NLF fortsetter

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF Logo

Både Green Cargo og Norsk Lokomotivmannsforbund hadde som mål å bli enige om en overenskomst i Green Cargos norske del, Green Cargo Togdrift AS, innen 19 august. Partene konstaterer at det er behov for noe lengere tid og er blitt enige om å sette 9. september som ny frist for å oppnå en enighet om en overenskomst.

Les mer…Forhandlinger om overenskomst mellom Green Cargo og NLF fortsetter

Trenering av lønnsoppgjøret i NSB og CargoNet

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF Logo

Det ble 13. juni gjennomført såkalte fase 3 forhandlinger i lønnsoppgjøret i NSB og CargoNet. Disse forhandlingene føres formelt mellom LO Stat og Spekter på vegne Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF). Men det er det enkelte forbund som deltar i forhandlingene. Forhandlingene førte ikke fram til noen enighet.

Les mer…Trenering av lønnsoppgjøret i NSB og CargoNet