Lokomotivmands Tidende nr. 04-2018

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Lokomotivmands Tidende nr. 04-2018

Ny utgave av fagbladet!
Gods på bane?
– Arbeidsmiljø: Dobbeltseier til persontogene
– Skal fylket overta kjøp av persontogtjenester?
– 1. mai feiring
– Hylles til jernbanens motstandsfolk
– Stopp jernbanereformen og EUs jernbanepakke IV
– Sporkryss

Gods på bane?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Det føres i dag en politikk for å overføre gods fra bane til vei. Godstrafikkens andel på jernbane har gått ned de siste ti årene, de samme årene som det har vært fri konkurranse på sporet for godstrafikken. Men konkurransen virker ikke. Det har ikke blitt mer gods på bane. Tvert om, flere godstogselskaper på sporet om det samme godset og det er uoversiktlige forhold på terminalene.

Les mer…

NLF støtter den franske jernbanestreiken

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Flere franske fagforbund innenfor jernbanesektoren i Frankrike, i hovedsak innen statseide SNCF, har vært i streik siden 3. april. De franske jernbanearbeidernes streik er i virkeligheten en streik mot den ultraliberale jernbanepolitikken til EU, representert ved Jernbanepakke 4. Slik sett er denne streiken av stor betydning for jernbanefolk i hele EU-systemet, inkludert Norge. 

Les mer…

Enighet i lønnsoppgjøret i Baneservice AS

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Det er enighet mellom Baneservice AS og NLF i tariffoppgjøret 2018 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et månedlig tillegg på kr 1282,50
  • Kompetansetillegg for fagbrev økes med kr 500,- pr år
  • Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal avklare hvordan arbeidsplaner utvikles og hvordan tillitsvalgte skal involveres, i den hensikt å skape forutsigbarhet for virksomheten og de ansatte.

Les mer…