Overenskomst i Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Når dette leses er forhandlingene om en overenskomst i Bane NOR i gang. Statsetaten Jernbaneverket ble nøyaktig 20 år og ble som de fleste av oss vet erstattet med statsforetaket Bane NOR fra nyttår. Som et statsforetak har Bane NOR valgt å melde seg inn i arbeidsgiverforeninga Spekter og forlater dermed det statlige tariffområdet. Hva betyr dette for våre medlemmer?

Les mer…

Resultatløse drøftinger om ferie i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NSB og NLF kom i dag ikke til enighet vedrørende uttak av enkeltstående feriedager og overføring av ferie. Til tross for at partene var enige om at gjeldende praksis ikke skulle endres før drøftinger har funnet sted, har NSB likevel ensidig endret praksis strid med gjeldende drøftereferater.

Les mer…