Overenskomst i Bane NOR

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Når dette leses er forhandlingene om en overenskomst i Bane NOR i gang. Statsetaten Jernbaneverket ble nøyaktig 20 år og ble som de fleste av oss vet erstattet med statsforetaket Bane NOR fra nyttår. Som et statsforetak har Bane NOR valgt å melde seg inn i arbeidsgiverforeninga Spekter og forlater dermed det statlige tariffområdet. Hva betyr dette for våre medlemmer?

Les mer…

Resultatløse drøftinger om ferie i NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NSB og NLF kom i dag ikke til enighet vedrørende uttak av enkeltstående feriedager og overføring av ferie. Til tross for at partene var enige om at gjeldende praksis ikke skulle endres før drøftinger har funnet sted, har NSB likevel ensidig endret praksis strid med gjeldende drøftereferater.

Les mer…

Ferieavvikling i NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Forbundet har fått flere henvendelser på endret praksis i NSB ved uttak av enkeltstående feriedager og overføring av ferie. Forbundet kjenner til at NSB i høst endret praksis uten at dette ble tatt opp med forbundet. Det ble reagert umiddelbart og NSB og NLF ble i drøftemøte 5. september enige i om gammel praksis skal videreføres inntil videre.

Les mer…