Enighet i lønnsoppgjøret i Baneservice AS

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Det er enighet mellom Baneservice AS og NLF i tariffoppgjøret 2018 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et månedlig tillegg på kr 1282,50
  • Kompetansetillegg for fagbrev økes med kr 500,- pr år
  • Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal avklare hvordan arbeidsplaner utvikles og hvordan tillitsvalgte skal involveres, i den hensikt å skape forutsigbarhet for virksomheten og de ansatte.

Les mer…Enighet i lønnsoppgjøret i Baneservice AS

Lønnsoppgjøret 2018

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet

De innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) ble sluttført natt til 11. april. Resultatet er på nivå med det samordna LO-NHO-oppgjøret. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kroner 162,50 pr. måned og et lavtlønnstillegg for arbeidstakere med en årslønn på 417 726, – kr eller lavere på kroner 406,25 pr. måned.

Les mer…Lønnsoppgjøret 2018